Épített Környezetért Felelős Igazgatóság - Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály

Kulcsszavak Megosztás

A Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály feladatai

 

 1. A helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetése
 2. Településképi véleményezési eljárás
 3. Kötelező szakmai konzultáció
  • egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében
  • önálló antennatartó berendezések létesítése, cseréje esetében
  • vendéglátó terasz létesítése esetében
 4. Településképi kötelezés

1. A helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetése

Az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése érdekében az önkormányzat helyi építészeti-műszaki tervtanácsot (továbbiakban: Tervtanács) működtet, amely szakmai véleményező testület, elnöke a Főépítész. A Tervtanács feladata:

Tervtanácsi bírálat:

A Polgármester a településkép védelméről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: TKR) meghatározottak szerint a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást, az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően. A településképi véleményezési eljárás alatt a tervet – a tervező jelenlétében – a Tervtanács bírálja.

Tervtanácsi konzultáció:

Konzultációs jelleggel a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentáció előzetes vázlattervének valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A.§ (2) bekezdésben nevezett telepítési tanulmányterveknek a véleményezése, a tervvel kapcsolatos építészeti javaslatok megfogalmazása.

További részletes információ:

Építészeti-Műszaki tervtanács

Településképi véleményezési eljárás


2. Településképi véleményezési eljárás

A településképi véleményezési eljárás során a Polgármester a településkép védelméről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: TKR) meghatározottak szerint településképi véleményt ad, az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően, építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz.

További részletes információ:

Településképi véleményezési eljárás

Építészeti-Műszaki tervtanács


3. Kötelező szakmai konzultáció

Kötelező szakmai konzultációt kell kérni, legalább egy alkalommal:

 • az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében;
 • az önálló antennatartó berendezések létesítése, cseréje esetében;
 • a vendéglátó terasz közterületen, magánúton, közhasználatú területen történő vagy utca felé néző létesítése esetében.

A kötelező szakmai konzultáció a településkép védelméről szóló Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: TKR) foglaltak szerint történik.

További részletes információ:

Kötelező szakmai konzultáció


4. Településképi kötelezés

a) A TKR-ben foglaltak szerint a Polgármester településkép kötelezési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

 • a településképi bejelentés elmulasztása,
 • a településképi követelmények megsértése,
 • a településképi bejelentési eljárásban a polgármester tiltó vagy eljárást megszüntető döntése ellenére végzett építési tevékenység,
 • településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől és záradékolt tervektől eltérően végzett építési tevékenység.

Amennyiben az ingatlantulajdonos a szabályossá tételt felhívás ellenére nem teljesíti, az ingatlantulajdonossal szemben 1.000.000,- forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság szabható ki. Ha a kötelezett a településképi kötelezésben

kiszabott határidőn belül nem tesz eleget a kötelezésnek a településkép-védelmi bírság ismételten kiszabható.

Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást megkeresésre az állami adóhatóság foganatosítja.

b) Jogsértő reklámháló, molino, egyéb reklám észlelése esetén, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hivatal (Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatal) értesítésre kerül.

További részletes információ:

Településképi kötelezési eljárás

Településképi jogsértés – reklámháló, molino, egyéb reklám

Közérdekű