Épített Környezetért Felelős Igazgatóság - Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály

A Településképi Véleményezési és Kötelezési Osztály feladatai:

 1. A helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetése
 2. Településképi véleményezési eljárás
 3. Kötelező szakmai konzultáció
 4. Településképi kötelezés


1. A helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetése

  Az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése érdekében az önkormányzat helyi építészeti-műszaki tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) működtet, amely szakmai véleményező testület, elnöke a Főépítész. A Tervtanács feladata:

  • Tervtanácsi bírálat:

  A Polgármester a településkép védelméről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben illetve a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: TKR) meghatározottak szerint a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozva folytat le településképi véleményezési eljárást, az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési-, illetve összevont engedélyezési eljárásokhoz. A településképi véleményezési eljárás alatt a tervet – a tervező kötelező jelenlétében – a Tervtanács bírálja.

  • Tervtanácsi konzultáció:

  Konzultációs jelleggel a településképi véleményezéshez kötött építészeti-műszaki dokumentáció előzetes vázlattervének valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A.§ (2) bekezdésben nevezett telepítési tanulmányterveknek a véleményezése, a tervvel kapcsolatos építészeti javaslatok megfogalmazása.

  További részletes információ:

  Építészeti-Műszaki tervtanács

  Településképi véleményezési eljárás


  2. Településképi véleményezési eljárás

  A településképi véleményezési eljárás során a Polgármester a településkép védelméről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben illetve a TKR-ben meghatározottak szerint településképi véleményt ad, az építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően, építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz.

  További részletes információ:

  Településképi véleményezési eljárás

  Építészeti-Műszaki tervtanács


  3. Kötelező szakmai konzultáció

  „Kötelező szakmai konzultációt” kell kérni, legalább egy alkalommal:

  • az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében,
  • az önálló antennatartó berendezések létesítése esetében,
  • a vendéglátó terasz közterületen, magánúton, közhasználatú területen történő vagy utca felé néző létesítése esetében,
  • építési engedélyezési eljárás előtt, műemlék, műemléki környezetben lévő ingatlan esetén,
  • a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2a) bekezdése szerinti esetekben.

  Kötelező szakmai konzultáció lebonyolítása a TKR-ben foglaltak szerint történik.

  További részletes információ:

  Kötelező szakmai konzultáció


  4. Településképi kötelezés

  a) A TKR-ben foglaltak szerint a Polgármester hivatalból vagy kérelemre TVTv. 11. § alapján településképi kötelezési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

  • a településképi bejelentés elmulasztása,
  • a településképi követelmények megsértése,
  • a településképi bejelentési eljárásban a polgármester tiltó vagy eljárást megszüntető döntése ellenére végzett építési tevékenység,
  • településképi bejelentési eljárásban hozott döntéstől és záradékolt tervektől eltérően végzett építési tevékenység.

  Amennyiben az ingatlantulajdonos a szabályossá tételt felszólítás ellenére nem teljesíti. Az ingatlantulajdonossal szemben 1.000.000,- forintig terjedő, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság szabható ki.

  Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást megkeresésre az állami adóhatóság foganatosítja.

  b) Jogsértő reklám, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, molinó, egyéb reklám észlelése esetén, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hivatal(Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatal) értesítésre kerül.

  További részletes információ:

  Településképi kötelezési eljárás

  Településképi jogsértés – reklámháló, molino, egyéb reklám