Ügyleírások

MegjelenítésKeresési szűrők
Címben és tartalomban való szabadszöveges keresés.
Cím Élethelyzet Szervezeti egység Ugrás a letölthető dokumentumokhoz
A magánszemély kommunális adójára vonatkozó adatbejelentés Adóügyek Adóügyi Igazgatóság – Adókivetési, Fizetéskönnyítési Osztály

🗎

A már megítélt helyi támogatással (kamatmentes kölcsön lakásfelújításhoz vagy vásárláshoz) kapcsolatos ügyintézés Szociális ügyek Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály

🗎

A talajterhelési díj bevallása Adóügyek Adóügyi Igazgatóság – Adókivetési, Fizetéskönnyítési Osztály

🗎

A túlfizetés más számlára történő át-, illetve visszautalására irányuló eljárás Adóügyek Adóügyi Igazgatóság – Behajtási, számlavezetési, ellenőrzési Osztály

🗎

Adatbejelentés (adóbevallás) és bejelentési, változás-bejelentési kötelezettség Adóügyek Adóügyi Igazgatóság – Adókivetési, Fizetéskönnyítési Osztály

🗎

Adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárás Adóügyek Adóügyi Igazgatóság – Adókivetési, Fizetéskönnyítési Osztály

🗎

Adóigazolás kiállítása iránt kezdeményezett eljárás Adóügyek Adóügyi Igazgatóság – Behajtási, számlavezetési, ellenőrzési Osztály

🗎

Állatvédelmi eljárás Környezetvédelem Hatósági Igazgatáság - Környezetvédelmi Osztály

🗎

Anyakönyvi kivonat, hatósági bizonyítvány kiállítása már korábban anyakönyvezett eseményről Anyakönyvi ügyek Hatósági Igazgatáság - Igazgatási Osztály

🗎

Az építményadóra vonatkozó adatbejelentés Adóügyek Adóügyi Igazgatóság – Adókivetési, Fizetéskönnyítési Osztály

🗎

Az idegenforgalmi adó bevallása Adóügyek Adóügyi Igazgatóság – Adókivetési, Fizetéskönnyítési Osztály

🗎

Babaköszöntő csomag Szociális ügyek Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály

🗎

Balesetveszélyes helyek lámpázása, elkorlátozása Műszaki Osztályi ügyek Beruházási Igazgatóság - Műszaki Osztály

🗎

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése Anyakönyvi ügyek Hatósági Igazgatáság - Igazgatási Osztály

🗎

Bejelentés óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítéséről

🗎

Belterületi Növényvédelmi eljárás Környezetvédelem Hatósági Igazgatáság - Környezetvédelmi Osztály

🗎

Betegápolási támogatás és betegápolási plusz támogatás Szociális ügyek Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály

🗎

Birtokvédelmi eljárás Birtokvédelmi ügyek Hatósági Igazgatáság - Igazgatási Osztály

🗎

Bölcsődei elhelyezésről Óvoda, bölcsöde Humánszolgáltatási Igazgatóság - Intézményirányítási Osztály

🗎

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Iskolai támogatások Humánszolgáltatási Igazgatóság - Intézményirányítási Osztály

🗎

Családi jogállás rendezése Gyermekvédelmi ügyek Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály

🗎

Családvédelmi koordináció – Hozzátartozók közötti erőszak Gyermekvédelmi ügyek Humánszolgáltatási Igazgatóság - Ellátási Osztály

🗎

Elidegenítési és terhelési tilalom törlésével kapcsolatos eljárás Jegyzői Titkársági ügyek Jegyzői Igazgatóság - Jegyzői Titkárság

🗎

Elővásárlási joggal kapcsolatos ügyek Vagyonhasznosítási és Ingatlannyilvántartási ügyek Gazdasági Igazgatóság - Vagyonhasznosítási és Ingatlan-nyilvántartási Osztály

🗎

Emléktábla elhelyezésének eljárása Emléktábla elhelyezés Humánszolgáltatási Igazgatóság - Intézményirányítási Osztály

🗎

Oldalak